Cookie/Privacybeleid

VVV Donkmeer, de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan, hierna “betrokkene” genoemd; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de websites (contactformulier, inschrijvingsformulier, ...) geeft u aan VVV Donkmeer, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.
Het privacybeleid heeft betrekking op de website van VVV Donkmeer zijnde www.vvvdonkmeer.be

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie of publicaties te verstrekken en/of te bezorgen, een antwoord te geven op uw vragen en in het algemeen, u een gepersonaliseerde dienstverlening te verschaffen. De 'verplicht mede te delen informatie' aangeduid met een * is noodzakelijk om de correcte dienstverlening aan te bieden.

VVV Donkmeer behoudt zich het recht voor gedurende maximaal drie maanden na ingave u via email of telefoon te contacteren in het kader van haar dienstverlening. Na drie maanden worden uw gegevens verwijderd uit onze bestanden indien deze niet meer relevant zijn in het kader van de dienstverlening. De gebruiker kan steeds vragen ingegeven informatie te verwijderen via ons contactformulier (zie link onderaan).

VVV Donkmeer legt logbestanden aan van het gebruik van de Site op basis waarvan statistieken worden gegenereerd ten behoeve van een anonieme analyse van dit gebruik.

VVV Donkmeer verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

De beveiliging van uw gegevens.
De verbinding is beveiligd met een 128 bits SSL encryptie. SSL (Secure Sockets Layer) of SSL-codering is de industriële norm voor een beveiligingsprotocol waarmee gegevens veilig via het Internet kunnen worden verstuurd. SSL biedt gegevensprivacy, gegevensverificatie en briefgeheim. Voor de gebruiker is dit zichtbaar aan het slotje onderin de browser.

Geen doorgifte van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft in het kader van de verdere verwerking van uw vraag. In allen andere gevallen worden uw persoongevevens niet aan derden doorgegeven.

Uw rechten
U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren of laten verbeteren. Indien u geen informatie over de producten en diensten van VVV Donkmeer (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen. Wij zullen uw gegevens dan onmiddellijk laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen via ons contactformulier (zie link onderaan). De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Cookies
Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. 

Google Analytics cookies
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Wijzigingen privacy- en cookie statement

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen. VVV Donkmeer behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.

Vragen & contact
Voor vragen mbt deze gebruiksvoorwaarden, ons cookie & privacybeleid, klachten mbt de dienstverlening en andere informatie kan u terecht bij onze secretaris Noël Laurey, Gaver 110, 9290 Berlare, België.

Contactformulier - Klik hier

Geschillen
In geval van een geschil dat niet via bemiddeling kan opgelost worden is enkel de rechtbank van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd.